Ocena brak

RUBRYKA

Autor /Naum Dodano /12.04.2012

Stałe miejsce w czasopiśmie, poświęcone określonemu rodzajowi informacji; w formularzach - miejsce do wpisywania danych; (w l.mn.) przepisy prawno-liturgiczne, normujące obrzędy i ceremonie kośc.; z łac. rubrica 'czerwona farba; namalowany nią tytuł rozdziału' od ruber 'czerwony.

Podobne prace

Do góry