Ocena brak

RTG klatki piersiowej - opis badania

Autor /gejsza Dodano /12.12.2012

Standardowe zdjęcie rentgenowskie wykony wane jest w pozycji stojącej, pacjent rozebrany jest do połowy (górna połowa ciała). W celu wykonania zdjęcia w projekcji tylno-przedniej (jest to najczęściej wykonywane zdjęcie) pacjent powinien ręce mieć oparte na biodrach, łokcie wysunięte do przodu, barki powinny być opuszczone i podobnie jak łokcie odchylone do przodu, broda uniesiona (broda często oparta jest na specjalnej podpórce), przednia powierzchnia klatki piersiowej powinna swobodnie przyle­gać do kasety rentgenowskiej . Pacjentowi poleca się wykonać głęboki wdech i na chwilę zatrzymać oddech. W tym czasie nastę­puje naświetlenie klatki piersiowej promienia­mi rentgenowskimi. Czas pojedynczego napromieniowanie trwa zwykle nie dłużej niż kilkaset milisekund. Innym przyjętym sposo­bem ustawiania pacjenta celem wykonania zdjęcia w projekcji tylno-przedniej jest pozy­cja z uniesionymi ramionami, dłonie splecione są na szczycie głowy.

Przy zdjęciach w pozycjach bocznych lub skośnych pacjent stronę chorą powinien mieć skierowaną ku kasecie, a ramiona i brodę unie­sioną. W wybranych przypadkach bezpośred­nio przed wykonaniem zdjęcia pacjentowi poleca się wypicie tzw. papki barytowej (może być ona bez smaku lub z dodatkiem substancji smakowych).
U pacjentów ciężko chorych (leżących) zdjęcia klatki piersiowej wykonuje się w pozycji leżące lub siedzącej - są to tzw. zdjęcia radiologiczne przyłóżkowe. Zdjęcia tego typu wykonuje się przy pomocy przenośnego aparatu rentgenowskiego.
Prześwietlenie (radioskopię) rozpoczyna się od ustawienia się chorego przed specjalnym ekra­nem w pozycji stojącej jak do standardowego zdjęcia rentgenowskiego w projekcji tylno-prze-dniej. Potem, w czasie prześwietlenia, pacjentowi poleca się zmienić pozycję, zależnie oć miejsca i rodzaju obserwowanych przez badającego zmian na ekranie monitora. Podczas radioskopii zaleca się zwykle pacjentowi głębokie oddychanie i żąda gwałtownego wdechu a następnie wydechu (jakby miał zgasić palącą świeczkę).
Wynik badań radiologicznych przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonym: kliszami rentgenowskimi.
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Przed badaniem
■ Ostatnio wykonywane badanie radiologiczne.
■ Ciąża.
JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zaleceń.
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Wykonywanie radiologicznego standardowego badania klatki piersiowej współczesnymi apa­ratami rentgenowskimi nie zagraża zdrowiu badanego i nie jest związane z ryzykiem powikłań. Jeśli jest taka potrzeba, badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykony wane jest u chorych w każdym wieku. Nie może być wykonywane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłod­nienia.

Podobne prace

Do góry