Ocena brak

Rozwojowa niepłynność mówienia

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

To zaburzenie spowodowane przechodzeniem od jednego elemntu wypowiedzi do drugiego oraz zakłócenie jej tempa, rytmu a w następstwie desynchronizacja procesu formowania trzech poziomach wypowiedzi: treści, formy językowej i substancji fonicznej. Ujawnia się w 2-3 roku życia, kiedy dziecko idzie do szkoły oraz w okresie dojrzewania. Ma kryterium etiologiczne-zlokalizowane na etapie motywacji, przejścia od motywacji do myślenia i na etapie myslenia. W kryterium lingwistycznym pojawiają się objawy niespastyczne czylu powtarzanie sylab. Nie występuje świadomość zaburzeń mowy. Terapia to praca z rodzicami i profilaktyka.

Kryterium podziału niepłynności mówienia: 

-lingwistyczne: niepłynność prosta i złożona; objawy: powtarzanie głosek, sylab, słów i części zdań, przeciąganie głosek, blokowanie, embolofazja, pauzy, remizje, tachylalia ( szybkie mówienie), bradylalia ( wolne mówienie), dysrytmia. Wyróżniamy niepłynność:

*semantyczną-trudność w płynnym przejściu od jednej do drugiej informacji-pauzy, powtarzanie

*syntaktyczna-trudność w płynnym przejściu od jednej struktury składniowej do drugiej

*artykulacyjna-na skutek silnych skurczów aparatu mowy

-fiziologiczne:niepłynność spastyczna i niespastyczna; trudności w przechodzeniu od jednej artykulacji do drugiej, głownie w artukulacji wyrazów fonetycznie skomplikowanych

-psychologiczne: uświadomiona, uswiadomiona ale nielogofobiczna, nieuświadomiona i nielogofobiczna

-socjologiczne-społecznie stała i społecznie zmienna

Podobne prace

Do góry