Ocena brak

ROZWÓJ ZĘBÓW

Autor /judy Dodano /06.01.2012

W 6 tygodniu życia zarodka (długości około 1 cm) ektodermalny nabłonek listewki wargowo-zębodolowej, oddzielającej zawiązki wargi i wyrostka zębodołowego, wrasta w mezenchymę tego wyrostka tworząc listewkę zębową. Następnie w listewce tej powstają miejscowe zgrubienia zwane pączkami zębowymi, stanowiące zavyiązki zębów mlecznych (po 10 w każdej szczęce). Silnie unaczyniona i bogata w szybko rozmnażające się komórki, jak gdyby zagęszczona mezenchynra otacza te zawiązki, następnie wpukla się w pączek zębowy tworząc brodawkę zębową. Pączek ten od węża się później od listewki zębowe) i rosnąc przekształca się w dzwoneczkowa ty narząd szkliwn.. Listewka zębowa rozrasta się dalej w głąb mezenchymy i w 5 miesiącu tworzy po stronie językowej narządów szkliwnych zębów mlecznych jeszcze i zawiązki dodatkowe zębów stałych zastępczych (siekaczy, kłów. przed trzonowych).

Następnie części listewki leżące między tymi zawiązkami stopniowo zanikają, natomiast boczne odcinki listewki rosną dalej ku końcom szczęk, by utworzyć w nich między 4 miesiącem życia płodowego i 5 rokiem życia dziecka zawiązki zębów stałych uzupełniających (trzonowców) nie posiadających poprzedników w uzębieniu mlecznym.

W rosnącym i różnicującym się, dzwoneczkowa tym narządzie szkliwnym możemy NNvróżnić trzy główne warstwy komórkowe: i) niski nabłonek zewnętrzny i 2) jedno-w-arstwowy wysoki, wałeczkowaty nabłonek wewnętrzny. Komórki tego ostatniego zwane aincloblastami lub komórkami twórczymi szkliwa pokrywają mezenchymę brodawki zębowej, oddzielone od niej cienką błoną podstawną. Między zewnętrznym i wewnętrznym nabłonkiem narządu szkliwnego różnicuje się 3) gruba warstwa gwiazdkowa tych komórek, tzw. miazga narządu szkliwnego.

Podobne prace

Do góry