Ocena brak

Rozwój żeber i mostka

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Zawiązki żeber rzadko są równomiernie rozłożone wzdłuż całego kręgosłupa (jak to widzimy u węży): w obrębie odcinków szyjnego, lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa występują przeważnie tylko szczątkowe listewki żebrowe, natomiast wyłącznie w okolicy piersiowej widzimy je w pełnym rozwoju. Zawiązki żeber powstają niezależnie od zawiązków kręgów, ale tylko w dwunastu odcinkach grzbietowych pozostają samodzielne. We wszystkich innych segmentach zlewają się z odpowiednimi zawiązkami kręgów Na kręgach szyjnych ograniczają one otwory wyrostków poprzecznych od przodu, na kręgach lędźwiowych tworzą wyrostki żebrowe, na kości krzyżowej biorą udział w wytwarzaniu części bocznych. Wyrostek żebrowy siódmego kręgu szyjnego, który jeszcze w piątym miesiącu jest samodzielny, czasem rozwija się w dalszym ciągu, tworząc tzw. żebro szyjne.

W rozwoju żeber i mostka możemy również odróżniać stadium błoniaste (mezenchymatyczne), chrzęstne i kostne. Już w stadium błoniastym przednie końce siedmiu górnych zawiązków żeber łączą się po obu stronach skupieniem mezenchymy. tworząc tzw. listewkę mostkową. Obie listewki zbliżają się stopniowo ku płaszczyźnie pośrodkowej i w miarę zstępowania serca zlewrają się następnie w kierunku ku dołowi w nieparzysty zawiązek mostka; parzyste powstanie mostka tłumaczy nam występujące tu czasem zaburzenia np. szczeliny mostka.

Podobne prace

Do góry