Ocena brak

Rozwój zatoki moczowo-plciowej

Autor /liza Dodano /12.01.2012

O ile z górnego, większego odcinka przedniej części steku wytwarza się pęcherz moczowy oraz pierwotna cewka moczowa, o tyle z częsi i dolnej powstaje zatoka moczowo-plciowa .sinus urogejiitalis); leży ona ku dołowi od ujścia przewodów pranerczy do steku. Część bliższa zatoki moczowo-plciowej znajduje się w miednicy (pars pelvina), część dalsza (pars piiallun) bierze udział w wytwarzaniu się wyrostka płciowego (phallus) wypuklającego dolny odcinek ściany przedniej brzucha. Wyrostek ten powstaje z przedniego odcinka tzw. wzgórka ste-kowego. U płodów męskich część miedniczna zatoki moczowo-plciowej jest przedłużeniem cewki moczowej pierwotnej prowadzącej z pęcherza moczowego do wzgórka nasiennego. Sięg;i ona od wzgórka nasiennego do przepony moczowo-płciowej i składa się z części stercz o w ej (pars prostatica) objętej sterczem i części błoniastej (pars membranacea) położonej w obrębie przepony moczowo-płciowej. W obrębie prącia wytwarza się część dalsza, tzw. część gąh< zasta (pars spongiosa) cewki moczowej, która jest jak gdyby przystawką do części błonia wszystkie trzy części cewki tworzą wtórną cewkę moczową, która właściwie po-cząwszy od wzgórka nasiennego (ujścia przewodów wytryskowych) jest przewodem moczówo-nasiennym.  płci żeńskiej zatoka mo-czowo-płciowa tworzy głównie przedsionek pochwy.

Podobne prace

Do góry