Ocena brak

Rozwój świadomości ideowej T. Judyma

Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011

- dzieciństwo:syn warszawskiego rzemieślnika pochodzącego z nizin społecznych wychowany w dzielnicy proletariackiej. Dzieciństwo spędzone w okolicy ulic Ciepłej i Krochmalnej na pograniczu żydowskiego getta, wychowywany przez ciotkę damę lekkich obyczajow narażony na szykany gimnazjalnych kolegów upokorzony przez rówieśników z dobrych domów wytykających mu jego pochodzenie,gruboskórne maniery i niestosowność stroju a szczególnie butów otrzymanych od ciotki.

- okres studiów medycznych ;decyzja podyktowana chęcią awansu społecznego, ucieczki od świata nędzy i zacofania, życie studenckie pełne wyrzeczeń i pracy nad własnym charakterem, przygotowywanie się do zawodu lekarza, praktyka lekarska w Paryżu, poznanie pani Niewadzkiej i jej wnuczek, fascynacja światem arystokracji, kultury nacechowanej pięknem i dobrem

- powrót do Wa-wy ; spotkanie z rodziną brata Wiktora, obserwacja warunków życia Żydów z Krochmalnej i robotników z Cieplnej, pracy w stalowni i w fabryce cygar. Narodziny myśli o obowiązku pomocy takim jak Wiktor i jego rodzina.

- program pomocy dla warszawskiej biedoty w referacie u dr Czernisza.

TEZY; lekarz to nie tylko zawód ale i oboweiązek humanitarnych [postaw, lekarz nie może ograniczać się do leczenia ludzi bogatych w jego centrum uwagi winni znaleźć się ludzie biedni, których nie stać na odpłatne leczenie, należy zapobiegać chorobom, szerzyć oświatę i higienę

- krytyka referatu Judyma o0burzenie jego postawą utrata pacjentów, brak pracy i środków do życia, poczucie życiowej klęski, utwierdzenie się we własnych przekonaniach

- pobyt w Cisach : fascynacja środowiskiem, życie towarzyskie, zauroczenie panną Natalią, wizyty u pani niewadzkiej. Praca społeczna ;organizacja lecznicy dla chłopów, poznanie ich warunków życia. Korespondencja z Leszczykowskim i wspólne poglądy. Miłość do Joasi Podborskiej, marzenia o wspólnej pracy na niwie społecznej. Odkrycie prawdy o Cisach - senatorium dla bogaczy, chorobotwórcze własciwosci Cisów będących zagrożeniem dla pacjentów i chłopów, kłutnia z Krzywosądem, odkrycie obłudy arystokracji dążących do własnych interesów kosztem innych uswiadomienie dramaty ludzi biednych, upokorzonych na dnie ludzkiej egzystencji

- pobyt na Śląsku: Spotkanie z przyjacielem Inż Korzeckim, przyjęcie pracy lekarza zakładowego, warunki życia i pracy górników, widok kopalni jej wąskich i niskich szybów degradacja fizyczna ludzi, zachorowalność na gruźlicę, górników nie stać na zmianę waruków życia na odejście od pracy, na właściwe wyżywienie , obserwacja życia burżuazji, kapiących od złota pałaców i nieludzkiego stosunku do robotników, poczucie przez Judyma wspólnoty losów z uciskanymi , walka, rezygnacja z małżeństwa z Joasią „Nie mogę mieć ani ojca, ani matki ani żony żony ani jednej rzeczy którą bym przycisnął do serca z miłością dopuki z oblicza ziemi nie znikną te podłe zmory... Muszę być sam jeden. Żeby obok mnie nikt nie był nikt mnie nie trzymał”

Podobne prace

Do góry