Ocena brak

Rozwój świadomości ideowej Cezarego Baryki

Autor /Adam555 Dodano /06.05.2011

Dzieciństwo i młodość spędził Cezary Baryka w Baku, gdzie ojciec jego pracował jako urzędnik, zaś matka Jadwiga zajmowała się wychowywaniem syna jedynaka. Seweryn Baryka uważał się za patriote, a wyrazem jego uczuć patriotycznych był pamietnik dziadka Kalista, uczestnika Powstania Listopadowego którego Seweryn traktował jako największy skarb rodzinny.

Po wcieleniu Seweryna do armii rosyjskiej, Cezary pozostaje w Baku z matka, aby tu przeżyć piekło rewolucji. Początkowo jest nastawiony entuzjastycznie do haseł, jakie przynosi rewolucyjna propaganda.Przestal uczęszczać do szkoły po celowym znieważeniu dyrektora.Ochotniczo uczestniczy w wiecach, publicznym paleniu kukieł cara, dostojników państwowych a nawet samego Pilsudskiego o którym Cezary nic nie wie.Cezary jest wobec rewolucji bezkrytyczny, denerwuje go własna matka, która nie podziela jego entuzjazmu.Gdy okazuje się dekret nakazujący oddać wszystkie kosztownosci,Cezary przekazuje resztki majątku ojca komunistom.Cezary doświadcza również ciemne strony rebelii.

Matka jego przemyca ze wsi mąkę po to aby Cezary miął co jeść. Dostrzega on wreszcie bezgraniczne poświecenie matki i stara się jej pomoc. Codziennie z matka chodzi do portu w nadziei ze spotkają wreszcie powrotu Seweryna. Zamiast jego spotykają księżnę Szczerbatow z córkami i udziela im schronienia. Nagła rewizja powoduje ze Barykowa zostaje skazana na ciężkie roboty publi czne i wkrótce umiera. Prawdziwym szokiem dla Cezarego jest fakt ze zmarłej zdarto z palca obraczke co jest dla niego symbolem zła jakie niesie ze sobą rewolucja.Przeradza się ona w krwawe zamieszki na tle narodowosciowym.Cezary zostaje zagoniony do grzebania trupów.

W momencie kiedy Cezary wiezie na wózku młodą ormianke, zaczyna rozumiec czym jest rewolucja : gwałtem, grabieza, mordowaniem niewinnych ludzi. Z tego dna ludzkiego istnienia wyciąga Cezarego ojciec, z którym razem wyruszają do wolnej ojczyzny.W czasie długiej podróży, chory Seweryn opowiada synowi o osiedlach szklanych domów, które powstały w Polsce dzięki inicjatywie ich krewnego - doktora Baryki.Niedługo po tym Cezary orientuje się ze były to tylko idealistyczne marzenia ojca.

Po przyjeździe do Warszawy Cezary udaje się do znajomego matki - Szymona Gajowca, który pomaga urządzić się Cezaremu w Warszawie.Baryka rozpoczyna studia medyczne, które przerywa wojna polsko-bolszewicka gdzie Cezary bierze czynny udzial.Po wojnie otrzymuje zaproszenie od bogatego ziemianina Hipolita Wieloslawskiego udając się do Nawloci.W czasie pobytu Cezary uwikłał się w romans z bogata wdowa Laura Koscieniecka, zakończony awantura z jej narzeczonym Barwickim.

Jednocześnie w Cezarym kochają się Wanda Orszynska i Karolina Szarlatowiczowna.Karolina po niedługim czasie umiera za co mieszkańcy Nawloci obwiniają Wandę a pośrednio również Cezarego.W tej sytuacji opuscil on Nawloc i zamieszkał na Chlodku.Poznal tu życie najuboższych chłopówi komornikow.Nastepnie Cezary powraca do Warszawy aby ontynuować przerwane studia. Rozpoczyna się w jego życiu okres dręczących rozterek i niepokoi,okres poszukiwania właściwej drogi życiowej. Te niepokoje wciąż potęgują, gdyż Cezary znalazł się w obrębie wpływów dwóch reprezentujacych przeciwstawne idee Szymona Gajowca i Antoniego Lulka. Baryka nie zgadza się z poglądami ani jednego ani drugiego. Zarzuca Gajowcowi ze jego obóz nie ma żadnej idei.

Komunistom zarzuca ze odrodzenie całego społeczeństwa powierzyć chcą przezartej nędzą klasie robo-tniczej. Cezary w zasadzie do końca powieści nie decyduje się świadomie na przyjęcie określonej postawy ideowej a jego udział w manifestacji robotnikow może być rozumiany jako wyraz solidarnosci z wyzyskiwanymi ale nie przejaw ugruntowanej postawy rewolucyjnej.Cezary to typ bohatera dynamicznie zmieniającego się wewnętrznie pod wpływem kolejnych doswiadczen,ale zawsze majacego jakieś marzenia i idee.Cale jego życie to ciągłe poszukiwanie i kolejne rozczarowania.

Podobne prace

Do góry