Ocena brak

Rozwój ślinianek

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Rozwój ślinianek rozpoczyna się w 6 tygodniu życia zarodkowego. W tym czasie pojawiają się zawiązki dużych gruczołów ślinowych, podszczękowego i przyusznego, nieco później podjęzykowego. W 3 i 4 miesiącu zawiązują się drobne gruczoły ślinowe jamy ustnej. Zawiązki te tworzy nabłonek jamy ustnej wrastając w postaci sznurów nabłonkowycłi w mezenchymę. Każdy gruczoł powstaje z jednego takiego sznura, który na swym końcu rozgałęzia się. następnie zyskuje światło i różnicuje się na odcinki wydzielnicze i przewody wyprowadzające. Gruczoł przyuszny (glandula parotis) zawiązuje się tuż za kątem szpary ustnej; tworzące ten zawiązek pasmo nabłonkowe rośnie w kierunku zewnętrznego przewodu słuchowego, gdzie szybko i obficie się rozgałęzia. Pierwotne pasmo łączące te rozgałęzienia z jamą ustną przekształci się w główny przewód gruczołu, rozgałęzienia w przewody międzyzrazikowe, śród-zrazikowe i dalsze (p. budowa gruczołu). Ujście przewodu głównego po zrośnięciu się bocznych odcinków warg, zwężeniu szpary ustnej i utworzeniu policzków  znajdzie się później pośrodku wewnętrznej powierzchni policzka.

Podobne zawiązki gruczołów podszczękowych (glandulae submaxillares) wyrastają z nabłonka rowka oddzielającego język od części zębodolowej żuchwy po obu stronach linii pośrodkowej. Koniec każdego z tych sznurów nabłonkowych wrasta w okolicę podźuchwową, by tam rozgałęzić się na zawiązki dalszych przewodów gruczołowych. Bocznie od każdego z tych gruczołów powstaje kilka do kilkunastu zawiązków gruczołów podjęzykowych (glandulae sublinguales), w tym przyśrodkowo jeden duży. Później tkanka łączna wiąże je w anatomiczną jednostkę gruczołu podjęzykowego. Podobnie przebiega rozwój drobnych gruczołów ślinowych.

Różnicowanie się wydzielniczych odcinków i proces wydzielania rozpoczyna się w dużych śliniankach w 3 miesiącu życia płodowego. W tym czasie w niektórych z nich zaznacza się wytwarzanie śluzu. Typowe komórki śluzowe w większych ilościach zjawiają się dopiero w 6 miesiącu. Nieco później różnicują się komórki typu surowiczego; ich czynność wydziełnicza rozpocznie się jednak dopiero po urodzeniu.

Podobne prace

Do góry