Ocena brak

ROZWÓJ PRZYSADKI mózgowej

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Przysadka występuje u wszystkich kręgowców i zawsze składa się z dwóch głównych części różnego pochodzenia, budowy i funkcji. Są to: płat przedni albo przysadka gruczołowa (adenohypophysis) i płat tylny albo przysadka nerwowa (neurohypophysis). Obie powstają z ektodermy, pierwsza z ektodermalnego nabłonka pierwotnej jamy ustnej, druga z uchyłka wypuklającego się z dna trzeciej komory mózgowia. U niektórych ryb, np. polypterusa, część gruczołowa przysadki również i u osobników dojrzałych zachowała swe pierwotne połączenie ze światłem jelita głowowego przez przewód przysadkowo-gardłowy. Przewód ten u innych kręgowców zanika w okresie zarodkowym.

Już u ryb przysadka gruczołowa różnicuje się na część główną, czyli obwodową, i część pośrednią (płat pośredni). Dopiero jednak u ssaków wytwarza się również część guzowa, pokrywająca szypułe przysadki, a nieraz również lejek i guz popielaty. Każda z tych części ma odmienną budowę i inną spełnia funkcję. Płat tylny przysadki związany jest ściśle, anatomicznie i funkcjonalnie, z podwzgórzem międzymózgowia zarówno przez dochodzące z podwzgórza włókna nerwowe, jak i przez działanie hormonalne.

Podobne prace

Do góry