Ocena brak

ROZWÓJ PRANERCZA

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Pranercze (mesonephros) zawiązuje się nieco później niż przednercze. Ten filo-i  togenetycznie drugi z kolei narząd moczowy rozwija się kaudalnie od pierwszego, częściowo z nefrotomów, częściowo z dalej do tyłu położonego pasma nie podzielonej na nefrotomy tkanki nerkotwórczej , sięgającego do ostatnich somitów lędźwno-wych. Z zawiązków tych różnicuje się w każdym pranerczu około 80 kanalików.

O ile kranialne kanaliki pranercza rozwijające się z nefrotomów zachowują, podobnie jak zawiązki przednercza, swój układ metameryczny, o tyle kanaliki dalej do tyłu położone utracają go; tu z każdego odcinka tkanki nerkotwórczej odpowiadającego jednemu prasegmentowi z reguły powstaje nie jeden, lecz kilka kanalików; tym się tłumaczy ich znaczna liczba. Kanaliki pranercza uchodzą do utworzonego już poprzednio przewodu przednercza, który przyjmuje teraz nazwę przewodu pranercza (ducłus mesonephricus) albo kanału Wolffa. Do wolnego, ślepego końca każdego kanalika pranercza wpukla się odchodząca od aorty tętniczka, rozgałęzia się w tym wpukleniu na kłębek naczyń włosowatych, ściany zaś kanalika obejmując kłębek tworzą dwuścienną torebkę kłębka (Bo w ma na).

Podobne prace

Do góry