Ocena brak

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Przejawy samoświadomości u dzieci

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

a) Uśmiech mistrza – pojawia się po tym jak dziecko osiągnie cel swoich wysiłków. Prywatny uśmiech mistrza, który wyraża „ja to zrobiłem”, występuje u dzieci w 17 – 25 miesiąca życia.

b) Rządzenie dorosłym – w drugim roku życia pojawiają się zachowania odzwierciedlające wpłynięcie dziecka na dorosłego przez stosowanie wymagań lub kierowanie nim. Należy do nich domaganie się zmiany zachowania dorosłego, niepotrzebna prośba o pomoc, itp. Zachowując się w ten sposób dziecko nie chce naprawdę kierować zachowaniem dorosłego. Nie chce, aby spełniał on wszystkie jego wymagania, ale sprawdza, czy przez swoje zachowanie może działać na innych.

c) Lęk przed porażką – dziecko czuje się zobowiązane do wykonania zademonstrowanych przez model czynności, a jest świadome swojej niezdolności do ich wykonania. Dzieje się tak, ponieważ niedoskonale pamięta to, co przed chwilą robił model, albo czuje, że nie potrafi tego powtórzyć. Wskutek tego czuje się niepewne, zaczyna płakać i wycofuje się z zabawy.

Do góry