Ocena brak

Rozwój podniebienia

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Podniebienie dzieli pierwotną jamę ustną na dwa piętra: dolne — ostateczną jamę ustną i górne—jamę nosową. Z przyśrodkowych brzegów wyrostków szczękowych wyrastają obustronnie wyrostki podniebienne albo płyty podniebienne; wnikają one w głąb pierwotnej jamy ustnej i ich wolne brzegi ograniczają pośrodkowo położoną szczelinę podniebienną. W miarę rozwoju obu wyrostków szczelina ta zwęża się stopniowo i wreszcie zanika z chwilą połączenia się ich. Szew podniebienny pośrodkowy (sutura palatina mediana) i szew błony śluzowej (rhaphe palati) jeszcze u dorosłego wskazują na linię zrostu. Część przednia podniebienia wy-ras ta z wyrostków nosowych przyśrodkowych w kształcie klina wytwarzającego tzw-podniebienie pierwotne. Zrasta się ono następnie z płytami podniebiennymi.

Linia połączenia między wyrostkami podniebiennymi wyrostków szczękowych i podniebieniem pierwotnym odpowiada mniej więcej szwu przysiecznemu, który jeszcze po urodzeniu oddziela kość przysieczną od szczęki. W przedniej części podniebienia rozwija się następnie podstawa kostna (podniebienie twarde), część tylna zachowuje charakter błoniasty (podniebienie miękkie). Na wolnym brzegu podniebienie miękkie ma wydłużony wyrostek, tzw. języczek. Ku tyłowi zrośnięcie płyt podniebiennych początkowo sięga tylko do języczka; języczek jest więc z początku parzysty; w twór jednolity zlewa się dopiero znacznie później, przeważnie dopiero po urodzeniu.

Tylny odcinek jelita głowowego, gardło, nie jest podzielony na dwa piętra jak pierwotna jama ustna; zachowuje się jako przestrzeń pojedyncza. U noworodka obie te części są jeszcze mniej więcej tej samej długości, podobnie jak u niższych ssaków w ciągu całego życia; u człowieka po urodzeniu gardło wydłuża się i już u dziecka 7-letniego jest dwa razy dłuższe niż jama ustna.

Podobne prace

Do góry