Ocena brak

Rozwój pochewek dłoniowych

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Początkowo pochewki ścięgien rozwijają się na każdym palcu po jednej i dwie pochewki w kanale nadgarstka: jedna wspólna dla ścięgien wszystkich zginaczy palców oraz jedna dla ścięgna zginacza długiego kciuka. Już jednak we wczesnej młodości zlewa się prawie stale pochewka kciuka z odpowiednią pochewką nadgarstka, w wyniku czego ścięgno zginacza długiego kciuka zostaje objęte jedną pochewką. Prawie stale również łączy się pochewka ścięgna palca małego ze wspólną pochewką nadgarstka dla zginaczy.

Układ pochewek ścięgien na dłoni ma wielkie znaczenie praktyczne, ponieważ pochewki te stanowią drogi, którymi szerzyć się mogą sprawy zapalne. Na II, III i IV palcu pochewki ścięgien ograniczają się zwykle do samych palców. Jeżeli jednak zaatakowana jest pochewka kciuka lub palca małego, należy się liczyć z możliwością przeniesienia się zapalenia na kanał nadgarstka, stąd na sąsiadującą drugą pochewkę nadgarstka 1 dalej, nie w kierunku bliższym, lecz wstecz do palca. Tym tłumaczy się typowy obraz chorobowy. w którym sprawy zapalne przez nadgarstek przenoszą się z palca I na V. lub też odwrotnie (ropowica w kształcie V).

Podobne prace

Do góry