Ocena brak

Rozwój personelu - Zakres kształcenia

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Najwięcej przedsiębiorstw kształci kadrę kierowniczą, dyrektorów, brygadzistów, pracowników administracyjnych.

Natomiast najczęściej w Stanach Zjednoczonych (które wiodą prym w nakładach przeznaczanych na kształcenie i dokształcanie swoich pracowników) personel jest szkolony i kształcony w za­kresie:

 • umiejętności menedżerskich,

 • nadzoru,

 • komunikacji,

 • umiejętno­ści specjalistycznych i profesjonalnych,

 • stylu kierowania,

 • technik administracyjnych,

 • nowych metod i procedur pracy,

 • relacji z klien­tami (obsługa klientów indywidualnych jest niezwykle istotna, a utrzymanie klienta w dobie szerokiej konkurencji wręcz nadrzędne).

Można znaleźć różne potrzeby, różnych szkoleń w różnych firmach. W zależności od celu i zakresu działalności danego przedsiębiorstwa oraz potrzeb wynikających z prowadzonego stylu zarządzania oraz sposobu gospodarowania można wyróżnić:

 • szkolenie i przyuczanie pracowników do wykonywania pracy na obecnym stanowisku,

 • kształcenie pracowników w celu podniesienia jakości ich pracy na obecnym stanowisku lub awansu,

 • rozwój profesjonalny i osobisty pracowników.

Jednakże każde z powyższych zadań, jakie stają przed przedsiębiorcami jest swoistego rodzaju procesem, który wymaga zorganizowania oraz dostosowania go do potrzeb pracowników.

Podobne prace

Do góry