Ocena brak

Rozwój personelu - Perspektywy

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Jak sugeruje M. Kostera „na podstawie danych dotyczących obecnego stanu kompetencji pracowników, stanu obecnie pożądanego oraz stanu pożądanego z punktu widzenia przyszłości, dokonuje się właściwej analizy potrzeb, czyli porównania tych danych ze sobą”.

Oceniając uzyskane dane należy uwzględnić kilka podstawowych perspektyw przedsiębiorstwa.

Po pierwsze, interes organizacji. Interesem możemy nazywać przetrwanie przedsiębiorstwa, jego rozwój, wydajność, produktywność, cele strategiczne oraz szeroko rozumianą kulturę.

Po drugie, należy zwrócić uwagę na perspektywę stanowiska pracy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku pracy.

Ponadto istotny jest obecny i przyszły interes pracownika, którego zamierzamy poddać szkoleniu czy kształceniu.

Na podstawie powyżej opisanej analizy potrzeb można opracować programy krótko-, średnio- i długookresowego kształcenia i rozwoju personelu. 

Podobne prace

Do góry