Ocena brak

Rozwój personelu - Personel warto kształcić

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Wg M. Kostery „przez kształcenie i rozwój personelu rozumiemy proces uzupełniania przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku pracy oraz stwarzania możliwości dodatkowego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub zmiany organizacyjnej”.

Ważnym elementem kształcenia, czy w ogóle argumentem, który powinien za nim przemawiać jest to, że sprzyja ono poszerzaniu horyzontów pracownika oraz rozwojowi jego osobowości.

Ponadto szkolenia wyzwalają w ludziach innowacyjność, poddają nowe pomysły pod rozwagę, zmieniają rutynowe przyzwyczajenia, a także rozwijają samodzielność i przedsiębiorczość. Poza tym, mimo, że niewielu pracodawców zauważa tę zaletę szkoleń, to są one swego rodzaju wynagrodzeniem, są uznawane jako wyróżnienie, zaspokajają potrzeby samorealizacji pracowników.

Dla przedsiębiorców realizujących politykę kapitału ludzkiego kształcenie i rozwój personelu stanowią podstawę rozwoju przedsiębiorstwa. Mimo, że często kosztowne, to jednak szkolenia stanowią inwestycję na przyszłość, tak samo jak zatrudnianie i poszukiwanie odpowiedniej, wyszkolonej kadry. Jednak nie zawsze można przewidzieć, jakie niespodzianki niosą ze sobą zmiany dokonujące się na rynku gospodarczym.

Zatrudnieni dziś pracownicy mogą okazać się zupełnie nie na miejscu jutro, kiedy trzeba będzie zmienić profil firmy. Wówczas należy przeliczyć sobie to, czy nie lepiej posłać zaufany, sprawdzony personel na dokształcanie (często wystarczy im umożliwić, dać wolny czas urlopy szkoleniowe itp., a sami pokryją koszty kształcenia, jak na przykład studia wyższe czy podyplomowe - ich gotowość wynika z trudnej dziś sytuacji na rynku pracy) niż zwalniać go i przeprowadzać nową rekrutację. Należy pamiętać, że ci najlepsi często już znaleźli odpowiadającą im pracę i  w nich firmy inwestują, więc nie mają potrzeby szukać innej.

Warto jednak zatrudniać też młodszą kadrę, która wnosi powiew świeżość, mnóstwo innowatorskich rozwiązań, a także trochę konkurencji do starej kadry.

Podobne prace

Do góry