Ocena brak

Rozwój personelu - Analiza potrzeb

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Wówczas przy analizie potrzeb można skorzystać z:

1. okresowej oceny pracowników, zawierającej informacje o:

- wynikach ich pracy,

- ich zainteresowaniach,

- ambicjach,

- aspira­cjach,

- deklarowanych potrzebach rozwojowych,

2. opisów stanowisk pracy, w tym wymaganych kwalifikacji i umiejętności,

3. dokumentacji dotyczącej personelu (dane dotyczące flu­ktuacji, nieobecności, chorób, wypadków itd.),

4. dokumentacji dotyczącej pracowników opuszczających or­ganizację (przyczyny decyzji).

Dzięki nim można stwierdzić, czy pracownik radzi sobie z powierzanymi mu obowiązkami czy też nie. Jeśli nie radzi sobie z aktualnymi zadaniami, to być może wymaga przeszkolenia. Natomiast, w sytuacji, kiedy wywiązuje się z nich dobrze, to być może należy go kształcić, aby w przyszłości awansować.

Podobne prace

Do góry