Ocena brak

ROZWÓJ PĘCHERZA MOCZOWEGO I CEWKI MOCZOWEJ

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Końcowy odcinek jelita tworzy tzw. stek (cloaca) zamknięty po stronie brzusznej błoną stekową. Podaliśmy następnie , że w stek wrasta później od góry czołowa rzegroda moczowo-odbytnicza i dzieli go na część moczowo-płciową leżącą po stronie brzusznej i na odbytnicę położoną po stronie grzbietowej. Równocześnie między ekto-dermalną i entodermalną blaszkę błony stekowej  wnika od strony pępowiny tkanka mezenchymatyczna, wskutek czego zarówno entoderma moczowo-płciowej części steku, jak i ektodermalny naskórek dolnego odcinka przedniej ściany jamy brzusznej zyskują podścielisko łącznotkankowe. a błona stekowa ulega znacznej redukcji.

Z kolei nierównomierny rozrost przedniej, moczowo-płciowej części steku powoduje jej podział na następujące odmiennie różnicujące się odcinki: odcinek górny tworzy 1) moczownik (urachus) wchodzący do pępowiny jako przewód omoczni ; później, w okresie płodowym moczownik zarasta i tworzy więzadło pępkowe pośrodkowe; następny odcinek przedniej części steku przekształca się w silnie rozrastający się 2) pęcherz moczowy (vesica uńnaria); dalej ku dołowi różnicuje się 3) właściwa cewka moczowa (urethra propriawreszcie dolny odcinek części przedniej steku tworzy tzw. 4) zatokę moczowo-płciową (sinus urogenitalis). W czasie powyższych przekształceń końcowe odcinki przewodów pranercza znajdujące się ku dołowi od pączków moczowodowych (zawiązków moczowodów) zostają wciągnięte w grzbietową ścianę rozrastającego się pęcherza moczowego. W następstwie tych zmian moczowody ostateczne otrzymują bezpośrednie ujście do pęcherza, przewody pranercza prawy i lewy przechodzą na wyłączne usługi narządów płciowych, ujścia zaś ich prze-suwają się na górną granicę zatoki moczowo-płciowej. Dalszy rozwój tych przewodów, cewki moczowej oraz zatoki moczowo-płciowej omówimy w związku z rozwojem narządów płciowych.

Podobne prace

Do góry