Ocena brak

Rozwój osobowości w interpretacji psychologów z kręgu społeczno – poznawczego (Bandura, Mischel)

Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011

Trzy elementy osobowości:

a) oczekiwania – przekonania, czyli przekonanie co do zdarzeń, oczekiwanie na zdarzenia uzdalniają do pewnej aktywności, jednostka rozwija w sobie oczekiwania „if...done” – „jeśli...(coś), to coś zrobię, zachowuję się w określony sposób”.

b) cele – zdolność do przewidywania przyszłości, człowiek może być motywowany przez jakieś zdarzenia, które umożliwiają mu wyjście poza sytuację tu i teraz, poza sytuację społeczną. Tworzą one system, gdyż jedne cele są bardziej centralne, a inne peryferyjne. Wartości, normy też mogą być celami.

c) kompetencje, nawyki – człowiek kształtuje, wytwarza w sobie określone nawyki.

Proces osobowości – zachowanie jest podtrzymywane przez motywacje, nawyki. Istotne:

  • wewnętrzne standardy wartościowania ocen zachowań własnych i innych osób. Mogą one stawać się celami same w sobie.

  • wzmocnienie, szczególnie własnych przekonań, zachowań. Należy zrozumieć jak powstają wzmocnienia.

Uczenie się poprzez modelowanie, czyli obserwację modela, który daje szansę uwolnienia pewnych stanów emocjonalnych. Przeprowadzono eksperyment z lalką Bobo:

Trzem grupom osób pokazywano agresywne zachowania modela w stosunku do lalki, ale w grupie I nie było żadnych tego postępowania konsekwencji, w grupie II modela spotykała kara, w grupie III – nagroda. Dzieci z tych grup, gdzie modela spotykała nagroda lub nie było w stosunku do niego konsekwencji odtwarzały później zachowania agresywne, natomiast w grupie, gdzie modela spotykała kara dzieci nie powielały jego zachowania, bały się je odtwarzać.

Warunkowanie zastępczeludzie przejmują stany emocjonalne modela, np. widzę w domu bladego ojca, a gdy spotykam go ponownie, to sam robię się blady. Następuje przejęcie emocjonalnego klimatu modela.

Do góry