Ocena brak

ROZWÓJ OSIERDZIA

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

1) że jama ta powstaje w przednim °wym odcinku płyty mezodermalnej w postaci szczeliny, która następnierozrasta się podkowiasto na boki i do tyłu , gdzie przechodzi w dwa symetryczne kanały (celomatyczne) —zawiązki jam opłucnej i jamy otrzewnej; 2) że jama osierdzia na skutek wzrastania głowy zarodka ku przodowi przesuwa się wpierw na pr/ednią powierzchnię jelita głowowego , następnie zstępuje (wraz z sercem) do zawiązującej się klatki piersiowej; 3) że otaczające cewę sercową nasierdzie przechodzi w szybko zanikającą krezkę grzbietową serca, łączącą je z przednią powierzchnią jelita głowowego.

W końcu 1 miesiąca życia zarodka jama osierdzia jest połączona szerokimi otworami z płytkimi opłucnowymi częściami jamy ciała; boczne krawędzie tych otworów zawierają żyły zasadnicze wspólne (przewody żylne Cuviera). Krawędzie te rozrastają się w kierunku przyśrodkowym, tworząc fałdy opłucnowo-osierdziowe. Fałdy te, póź-nicjsze błony opłucnowo-osierdziowe (membrana pleuropericardiacae), rozrastają się ku linii pośrodkowej, zwężają stopniowo połączenie między jamą osierdzia i jamami opłucnej (ryc. 105 b)9 następnie zrastają się z podłużnym fałdem zawierającym przełyk i tchawicę (z fałdem śródpiersia pierwotnego), odcinając jamę osierdzia od jam opłucnej. Dno jamy osierdzia tworzy przegroda poprzeczna (przepona pierwotna), w której rozwija się wątroba i część przepony ostatecznej oraz biegną żyły zarodka zdążające do zatoki żylnej serca. Później, gdy cewa sercowa utworzy silnie zgiętą pętlę, ujścia tych  żył przesuną się równocześnie wzdłuż tylnej ściany jamy osierdzia ku górze, w pobliże tętniczego końca pętli i wychodzących z niego wielkich tętnic (aorty i pnia płucnego). Od tętnic tych będzie je jednak oddzielać szczelinowata przestrzeń, tzw. zatoka poprzeczna osierdzia (sinus transiersus pericardii)> łącząca prawą i lewą połowę jamy osierdzia.

Ściana tylna (grzbietowa) jamy osierdzia po oddzieleniu się od jam opłucnej zbudowana jest głównie z prawej i lewej błony opłucnowo-osierdziowej. Ściany boczne 1 ściana przednia jamy tworzą równocześnie zewnętrzne powłoki tego odcinka ciała zarodka. Drobne i płytkie początkowo jamy opłucnej szybko rozrastają się teraz na boki i ku przodowi, tworząc pomieszczenie dla rozrastających się płuc zarodka. Po-wlększanie się w tych kierunkach jam opłucnej odbywa się przez wnikanie ich do luźnej mezenchymy bocznych i przedniej ścian ciała zarodka. Powoduje to rozszczepianie lych ścian na dwie blaszki. Blaszki zewnętrzne tworzą wtedy ściany klatki piersiowej wzmocnione wkrótce przez wnikające do nich mięśnie i żebra. Blaszki wewnętrzne są przedłużeniem błon opłucnowo-osierdziowych; oddzielają one jamę °s»erdzia od powiększających się jam opłucnej, równocześnie otaczając serce błoniastym workiem osierdzia.

Podobne prace

Do góry