Ocena brak

ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Działalność, której celem jest uzyskanie —> nowego lub zmodyfikowanego
produktu lepiej i/lub inaczej zaspokajającego potrzeby dotychczasowe i/lub
potrzeby nowo ujawnione. Procedurę r.n.p. rozpatruje się z punktu widzenia
wytwórcy, a więc czynności podejmowanych wewnątrz przedsiębiorstwa. W pro-
cesie r.n.p. wyróżnia się od czterech do ośmiu faz, a najczęściej fazy:
1) —> poszukiwania idei (pomysłów) nowych produktów, 2) —> selekcji idei
nowego p., 3) -> analizy ekonomicznej produktu, 4) —» technicznego rozwoju
produktu, 5) —> testowania rynku, 6) —> komercjalizacji produktu. Celem każdej
fazy r.n.p. jest podjęcie decyzji o dalszym rozwoju —> pomysłu na produkt lub
rezygnacji z niego. Stopniowa, coraz ostrzejsza selekcja początkowych pomysłów
za pomocą bardziej wnikliwych procedur zmierza do zmniejszania ryzyka 

związanego z wprowadzaniem n.p. na rynek. Pojęcie r.n.p. bywa też ograniczane
wyłącznie do zagadnień technicznych. 

 

Podobne prace

Do góry