Ocena brak

ROZWÓJ NERKI WŁAŚCIWEJ

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Nerka właściwa ren s. mtanephros) w przeciwieństwie do obu poprzednich generacji utraciła już wszelkie nawiązania do budowy metamerycznej. Rozpoczyna ona swój rozwój nieco później niż pranercze. w 2 miesiącu życia zarodka i powstaje z dwu różnych źródeł: 1) z końcowego odcinka tkanki nerkotwórczej i 2) z wrastającego w tę tkankę wypuklenia wychodzącego z przewodu pranercza w miejscu, gdzie kanał ten zagina się w pobliżu ujścia swego do steku. Wypuklenie (o nosi nazwę pączka moczowodowego i jest zawiązkiem moczowodu, miedniczki, kielichów nerkowych oraz cewek zbiorczych nerki przewodów wyprowadzających mocz, podczas kiedy odcinki wydzielniczc kanalików riefrony nerki powstają z tkanki nerkotwórczej.

Podobne prace

Do góry