Ocena brak

ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

- 1895 r. - Niemiec Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promienie "X" charakteryzujące się niezwykłą zdolnością przenikania przez materię. Na cześć wynalazcy nazwane promieniami Roentgena.

Zastosowanie: Fizyka, nauki techniczne i medycyna.

- Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr Curie rozwinęli badania nad zjawiskiem promieniotwórczości i odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze: rad i polon ( nazwane tak na cześć Polski )

Zastosowanie: Rozwój nowych dyscyplin naukowych: chemia jądrowa i fizyka jądrowa.

- Karol Darwin dokonał przewrotu w naukach przyrodniczych, będąc twórcą teorii ewolucji, w której dowodził, że świat roślinny i zwierzęcy powstał poprzez stopniowy rozwój i przemiany organizmów prostych w coraz bardziej różnorodne i skomplikowane. Twierdził, że między żywymi organizmami toczy się nieustanna walka o byt; jedne giną, by inne mogły rozwinąć i osiągnąć wyższy etap rozwoju. Cząstką tego wielkiego łańcucha jest także człowiek, co przyczyniło, że Darwin dopatrywał się bliskiego pokrewieństwa między ludźmi a małpami człekokształtnymi.

- Francuski chemik Ludwik Pasteur wykrył bakterie wścieklizny i cholery, wynalazł również surowicę skutecznie zwalczającą wściekliznę oraz szczepionkę przeciwko cholerze.

Zastosowanie: Bakteriologia i farmakologia.

- W podobnym czasie Niemiecki lekarz Robert Koch wykrył bakterie gruźlicy, Karol Elberth - zarazki tyfusu, zaś Polak Kazimierz Funk - pierwszą witaminę.

- Dla rozwoju fizjologii i psychologii duże znaczenie miały badania uczonego rosyjskiego Iwana Pawłowa, przez którego odkrycie tzw. odruchów warunkowych, czyli reakcji nabytych wywołało przewrót w psychologii. On właśnie uważał połączenie czynnika fizjologicznym z psychicznym za "najważniejsze zadanie naukowe naszej epoki".

- Powstały nowe dyscypliny: ekonomia, socjologia, pedagogika, a znaczny wpływ na rozwój nauk społecznych wywierała materialistyczna teoria rozwoju społeczeństwa stworzona przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, którzy twierdzili, że między światem materialnym i duchowym zachodzi ścisły związek, przy czym decydujące znaczenie przypisywali oddziaływaniu materii na ducha. Stąd właśnie był wyciągany wniosek, że świadomość człowieka jest kształtowana przez jego byt materialny, a ponadto, że przyroda i ludzkość znajdują się w nieustannym rozwoju, który jest wynikiem ostrej walki przeciwstawieństw, a nie łagodnej ewolucji.

- Poglądy Fryderyka Nietzschego zdobyły duży rozgłos. Odrzucał on moralność chrześcijańską, którą traktował jako ideologię ludzi słabych - "rasy niewolników", natomiast głosił kult "rasy panów" i "nadludzi". Ci, którzy dążyli do osiągnięcia celów politycznych drogą gwałtu i przemocy, w następnych dziesięcioleciach odwoływali się do jego "nauk".

2. WYNALAZKI I ODKRYCIA TECHNICZNE:

- Pierwszy telefon skonstruował w 1876 r. amerykański fizjolog i fizyk, profesor Aleksander Graham Bell. To była jedna z głównych przyczyn wielkiego przełomu w komunikacji.

- Włoch Guglielmo Marconi - wynalazł radio, dzięki czemu przyczynił się do wielkiego przełomu w komunikacji.

- Niemiec Werner Siemens - skonstruował pierwszą prądnicę.

- Tomasz Edison - pierwsza żarówka elektryczna.

- Amerykańscy konstruktorzy i piloci, bracia Wilbur i Orville Wright uważani są za pionierów lotnictwa silnikowego, gdyż w 1903 r. skonstruowali pierwszy samolot spalinowy, który oderwał się od ziemi i przebywał w powietrzu przez dwanaście sekund.

- Niemiecki konstruktor i przemysłowiec Carl Friedrich Benz pierwszy zbudował (trójkołowy) samochód z czterosuwowym silnikiem spalinowym.

3. PRZEMIANY W KULTURZE:

- Francuz Gustaw Flaubert

- Anglik Karol Dickens

- Rosjanie Iwan Turgieniew i Lew Tołstoj - należeli do

najgłośniejszych pisarzy europejskich

okresu realizmu, naturalizmu.

- Francuz Emil Zola - mistrz naturalizmu, realizmu.

- Najwybitniejszymi przedstawicielami w malarstwie byli

Francuzi, realizmu: Gustaw Courbet i Jan Franciszek Millet, a impresjonizmu: Klaudiusz Monet, August Renoir i Edward Manet.

- Na ziemiach polskich przedstawicielami realizmu w malarstwie byli: Wojciech Gerson, Aleksander Gierymski i Józef Chełmoński, natomiast impresjonizmu: Władysław Podkowiński.

4. PRASA I FILM:

- Wielkie wydawnictwa.

- Agencje informacyjne - Paul Julius Reuter założył w Londynie jedną z pierwszych, do dziś znanych tego rodzaju agencji.

- Kinematografia - Bracia August u Ludwik Lumiére wynaleźli pierwszy aparat do wyświetlania filmów, czyli kamerę, co miało duże znaczenie dla kultury i sztuki. Powstała pierwsza wytwórnia filmowa, a wkrótce podjęto próby wprowadzenia do filmu barwy i dźwięku.

5. KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

- Nowe dyscypliny sportowe: kolarstwo, tenis, boks, piłka nożna, wyścigi samochodowe.

- 1896 r. - I Igrzyska Olimpijskie w Atenach.

- Skauting - Bardzo upowszechniony przez twórcę Roberta Baden Powell'a w początkach XX wieku. Stał się on bardzo popularny, a w późniejszych czasach nawiązywało nawet do niego harcerstwo polskie.

Podobne prace

Do góry