Ocena brak

ROZWÓJ NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Zawiązki gruczołów płciowych czyli gonad u obu płci powstają w tej samej okolicy ciała i w ten sam sposób; gruczoły płciowe więc do pewnego stadium rozwojowego płciowo nie są zróżnicowane i morfologicznie nie dają się odróżnić. Również i drogi wyprowadzające gruczołów płciowych oraz części płciowe zewnętrzne zawiązują się z początku w ten sam sposób i dopiero w ciągu dalszego rozwoju następuje ich zróżnicowanie charakterystyczne dla swej płci.

Me zróżnicowanie płciowe występuje nie tylko u istot wielokomórkowych ; występuje ono już również w ustrojach jednokomórkowych, choć u niektórych z nich nie daje się jeszcze stwierdzić morfologicznych różnic płciowych, a różnice między osobnikami «męs-kimi» i «żeńskimi» wypowiadają się tylko w ilościowych różnicach przemiany materii. Jednak w niektórych ustrojach jednokomórkowych występuje już wyraźne morfologiczne zróżnicowanie płciowe; odróżniamy tu męskie osobniki mniejsze, tzw. mikrogamety, obd arzonc zdolnością ruchów, odpowiadające plemnikom, oraz żeńskie osobniki większe, pozbawione zdolności ruchów, tzw. makrogamety, odpowiadające komórkom jajowym wyższych ustrojów.

W świecie ustrojów wielokomórkowych (tkankowców) komórki płciowe czyli gamety, jak wiemy, powstają w gruczołach płciowych; plemniki w jądrze, jaja w jajniku, tylko wśród niektórych gatunków stale występują obydwa rodzaje gruczołów płciowych równocześnie, nazywamy je ustrojami obojnaczymi albo hermafrodytycznymi (Herma-phrodifos: syn Hermesa i Aphrodyty). U dorosłych kręgowców zjawisko to występuje ^adko (u niektórych ryb kostno-szkieletowych), częściej u zarodków lub osobników młodych nie dojrzałych płciowo (u niektórych ryb i płazów). U ssaków i człowieka obojnactwo jest bardzo rzadkim zboczeniem rozwojowymi, natomiast stosunkowo często obserwujemy zaburzenia rozwojowe zwane obojnactwem rzekomym; nie dotyczy °nn gruczołów płciowych, lecz charakteru dróg wyprowadzających lub zewnętrznych części płciowych oraz często również cech płciowych wtórnych .

Gruczoły płciowe zawiązują się u zarodka ludzkiego w początku 2 miesiąca w postaci symetrycznych listew płciowych powstających z nabłonka jamy ciała na przyśrodkowej powierzchni pranercza. Wzdłuż listew płciowych nabłonek mezoder-inalny jamy ciała rozmnaża się szybko i staje się wielowarstwowym. Wśród tego nabłonka osiadają pierwotne komórki płciowe, tzw. gonocyty powstające nieco wcześniej wśród entodermy tylnego odcinka jelita. Nabłonek mezodermalny pokrywający listwę płciową wzrasta następnie wraz z gonocytarni w głąb mezcnchymy leżącej pod nim i tworzy w niej sznury płciow e. Równocześnie zawiązek gonady odwęża się od pranercza. choć łączy je jednak nadal krezka gonady

Płeć osobnika kształtuje się w okresie zarodkowym pod wpływem szeregu czynników główną rolę odgrywa tu zapewne charakterystyczny skład chromosomów, komórek płciowych, odmienny u osobników męskich i żeńskich oraz działanie wewnętrznego środowiska ustroju, a zwłaszcza gruczołów o wydzielaniu wewnętrznym.

Podobne prace

Do góry