Ocena brak

ROZWÓJ NARZĄDÓW MOCZOWYCH UWAGI OGÓLNE

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Narządy moczowe : zwierząt kręgowych) mają za zadanie utrzymywanie na stałym poziomic składu chemicznego i fizykochemicznych właściwości wewnętrznego środowiska ustroju przez regulację składu osocza krwi. Zadanie to wykonują nerki przez. Wydzielanie moczu i wydalanie z nim zbędnych oraz szkodliwych dla ustroju drobno-cząsleczkowyc 1i składników osocza.

W rozwoju rodowym kręgowców, w miarę wzrastania intensywności przemian^ materii zwiększa się również intensywność funkcji wydzielniczej nerek. W dostosowaniu do tych zmian rozwijają się kolejno trzy generacje symetrycznie zbudowanych narządów-przednercze, pranercze i nerka właściwa. W tej samej kolejności narządy te pojawiają się również i w osobniczym rozwoju kręgowców. U ryb powstaje przednercze i pranercze, przy tym wcześniej rozwijające się przednercze jest narządem zarodkowyjJ i larwalnym, po czym zastępuje go pranercze; tylko u nielicznych ryb kostno-szkie-Ietowych przednercza są czynne również i 11 osobników dorosłych. U płazów przednerr^ąl zanikają w okresie metamorfozy, a ich czynność przejmują pranercza, choć zawiązują się już i nerki właściwe. U gadów, ptaków i ssaków przednercze jest narządem szczątkowym, pranercze funkcjonuje tylko w okresie zarodkowym, po czym wytwarzanie moczu obejmuje nerka właściwa.

Narządy moczowe rozwijają się z mezodermy, a mianowicie z tych jej części, które znane nam już  jako nefrotomy łączą somity z mezodermą płyt bocznych wyściełającą jamę ciała, jak również z tkanki nerkotwórczej dalej ku tyłowi położonej i nie zróżnicowanej na nefrotomy.

Podobne prace

Do góry