Ocena brak

Rozwój moralny według Kohlberga i Piageta

Autor /Orestes Dodano /22.02.2012

J. Piaget: na podstawie obserwacji zachowania własnych dzieci dookreślił etapy zachowania moralnego:

1. Anomia moralna – nie ma odpowiedzialności, mniej więcej do drugiego roku życia.

2. Heteronomia moralna - zachowanie moralne ze względu na autorytet (matki, albo ojca). Sumienie dziecka jest „na zewnątrz”. Zaczyna ono różnicować między przyjemnym, a dobrym. Czasami odczuwają z tego powodu dyskomfort. Ta faza rozwoju moralnego trwa mniej więcej do okresu szkolnego. Jest faza, w której dominuje często przymus.

3. Socjonomia moralna – to jest dobre, co lansuje grupa, w której się znajdujemy. Jesteśmy zazwyczaj lojalni wobec grupy. Ta faza trwa mniej więcej przez całą adolescencję. W tym czasie wykształtuje się moralność autonomiczna, o motywacji wewnętrznej. Sami wiemy, co jest dla nas dobre, opieramy się na pryncypiach, które sami sobie ustalimy i wykształcimy. Jest to faza, w której dominuje poczucie obowiązku.

J. Kohlberg: uważał, że pierwszy okres życia człowieka to okres przedmoralny.

1. Okres amoralizmu: dziecko żyje bez rozumienia, wyróżniania ze względu na zgodę ugody społecznej.

2. Okres przedkonwencjonalny:

- Pierwsza faza: egocentryzmu. Dziecko składa się praktycznie z samych pragnień. Uważa, że to, co dobre dla niego, jest dobre dla wszystkich.

- Druga faza: konformizmu. Jest to faza „grzecznego dziecka”. Nie dajcie się zwieść, dziecko dostosowuje się do autorytetów tylko po to, by uzyskać ich przychylność.

3. Okres konwencjonalny:

- Pierwsza faza: stadium podporządkowania się autorytetom: przeświadczenie o tym, że są konwencje, które trzeba przestrzegać i respektować.

- Druga faza: pryncypializm. Zwykle na początku adolescencji. Są zasady.

4. Okres post konwencjonalny (krytyczna analiza wszystkich konwencji):

- Pierwsza faza: racjonalizm, albo racjonalny altruizm.

- Druga faza: idealizm, ideowość. Przyjmowane są wartości, których trzeba respektować.

Podobne prace

Do góry