Ocena brak

Rozwój mięśni kończyn u zarodka

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Mięśnie kończyn wraz z mięśniami obręczy kończyny górnej i obręczy kończyny dolnej różnicują się pozornie niezależnie od mezodermy miotomów, lecz z mezenchymalnych elementów wychodzących z mezodermy ściennej tułowia i skupiających się w łopatkowatych zawiązkach kończyn. Różnicujące się in situ z tej mezenchymy mioblasty można by jednak uważać za elementy analogiczne do tych, które powstają w miotomach, tylko że opuszczają one swe macierzyste somity we wcześniejszym, mezenchymałnym stadium swego rozwoj. Na takie ich pochodzenie wskazuje rozwój mięśni kończyn u niższych kręgowców, u których narządy te rozwijają się z pączków oddzielających się od miotomów. Świadczyć o tym może również położenie mięśni w kończynach zarodka i ich unerwienie. W zarodkowych kończynach można wyróżnić grupy mięśni: przedosiowe, leżące do przodu od osi kończyny, i zaosiowe. W kończynie przedniej grupy przedosiowe mięśni są unerwione przez pięć ostatnich nerwów szyjnych, zaosiowe — przez ostatni szyjny i dwa przednie piersiowe. W kończynie tylnej grupy przedosiowe są unerwione przez nerwy od II lędźwiowego do I krzyżowego, grupy zaosiowe przez I do III nerwy krzyżowe.

W późniejszym okresie rozwoju płodu wtórne przesunięcia całych grup mięśniowych i poszczególnych mięśni, szczególnie w obrębie mięśn: obręczy kończyny górnej i obręczy kończyny dolnej, zacierają powyższy układ odpowiadający pierwotnej metamerii.

Z powyższego widzimy, że nie tylko cała mięśniówka tułowia, lec2 prawdopodobnie i kończyn powstaje z miotomów; nazywamy ją mięśniówką somatyczną w przeciwieństwie do mięśniówki trzewnej.

Podobne prace

Do góry