Ocena brak

Rozwój mięśni głowy u zarodka

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Rozwój mięśni głowy jest stosunkowo złożony. Większość ich różnicuje się nie z miotomów, lecz z mezenchymy. Tylko część tych elementów jest związana swym pochodzeniem z głowowymi mio-tomami okolicy potylicznej i unerwiona przez czaszkowe nerwy XII i XI, odpowiadające tym somitom. Do powyższej grupy zaliczamy mięśnie języka unerwione przez nerw czaszkowy XII (podjęzykowy) oraz mięsień czworoboczny i mostkowo-obojczykowo-sutkowy unerwiony przez nerw XI (nerw dodatkowy).

Odrębną grupę stanowią mięśnie różnicujące się z mezenchymy wypełniającej łuki skrzelowe, położone w bocznych ścianach głowowego odcinka przewodu pokarmowego . W odróżnieniu od mięśni somatycznych nazywamy je mięśniami trzewnymi. Mięśnie prążkowane powstające z mezenchymy łuków skrzelowych są unerwione przez nerwy odpowiednich łuków skrzelowych. Mioblasty przynależne do I (żuchwowego) łuku skrzelowego utworzą następnie mięśnie unerwione przez włókna ruchowe trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego (V); są to przede wszystkim mięśnie żwaczowe. W łuku II (gnykowym) powstają zawiązki mięśni unerwionych przez nerw twarzowy (VII), zaopatrujący głównie mięśnie wyrazowe twarzy i głowy oraz mięsień szeroki szyi (platysma). W łuku III, zaopatrzonym przez nerw językowo-gardłowy (IX), różnicują się mioblasty dla mięśniówki górnego odcinka gardła. Mioblasty IV, V i VI łuków skrzelowych, zaopatrzonych przez gałązki nerwu błędnego (X), tworzą pozostałe części mięśniówki gardła i mięśnie krtani . Część mioblastówT VI łuku towarzyszy nerwowi XI i bierze prawdopodobnie udział w tworzeniu się zawiązków mięśni czworobocznego i mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

Podobne prace

Do góry