Ocena brak

Rozwój mięśni dna miednicy

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

W rozwoju rodowym mięśnie dna miednicy powstały z dwóch różnych źródeł. Mięśnie przepony miednicznej: dźwigacz odbytu i mięsień guziczny są pochodnymi mięśnia obniżającego ogon (m. depressor caudae). M. guziczny, często szczątkowy, pod względem swego położenia wykazuje stosunki pierwotne zachowując swe dawne położenie. Dźwigacz odbytu natomiast, który tak jak m. obniżający ogon odchodzi od kości łonowej oraz kulszowej i kieruje się do ogona, po zaniku ogona zdobywa nowy przyczep do kanału odbytowego. Na jego pierwotne stosunki wskazują jeszcze włókna, które podążają do kości guzicznej. Oba te mięśnie, pierwotnie mięśnie ogona zaopatrywane są przez gałązki splotu krzyżowego.

Mięśnie przepony moczowo-płciowej i pozostałe mięśnie krocza pochodzą z prążko-wanego zwieracza steku (m. sphincter cloacae). Po podziale steku na odbytnicę i zatokę moczowo-płciową również i ten zwieracz rozszczepia się i otacza każde ujście oddzielnie, jako zwieracz zewnętrzny odbytu (m. sphincter ani externum) oraz jako zwieracz zatoki mocz o wo-płciowrej (m. sphincter sinus urogenitalis). Z tego ostatniego powstaje m. opuszkowo-gąbczasty i kulszowo-jamisty, m. poprzeczny krocza głęboki i powierzchowny. oraz zwieracz cewki moczowej. Mięśniówka gładka krocza pochodzi ze ścian odbytnicy oraz cewki moczowej i często ściśle się przeplata z włóknami poprzecznie prążkowanymi. Mięśnie pochodzące ze zwieracza steku zaopatrują gałązki nerwu sromowego.

Podobne prace

Do góry