Ocena brak

Rozwój mięśni brzucha

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Właściwa mięśniówka przednio-boczna ściany tułowia dzieli się u ssaków na trzy warstwy. Na klatce piersiowej odróżniamy mm. międzyżebrowe zewrnętrzne, międzyżebrowa wewmętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej. Na brzuchu mamy też trzy warstwy mięśni: skośny zewnętrzny, wewnętrzny i poprzeczny brzucha. Na szyi mięśnie te są silnie zredukowane (mm. pochyłe). W obrębie klatki piersiowej, gdzie są zachowane żebra, również i mięśnie zachowrują swą budowę metameryczną; tam gdzie żebra zanikają, poszczególne metameryczne mięśnie zlewają się z sobą, jak np. w mięśniówce przednio-bocznej ściany brzucha. Każda z trzech warstw mięśni brzucha pod względem kierunku włókien jest bardzo podobna do odpowiedniej warstwy mięśni klatki piersiowej. Nie należy jednak na tej podstawie wnioskować, że te trzy warstwy są genetycznie identyczne. U niższych kręgowców z pierwotnej warstwy mięśniowej, która daje się porównać do m. skośnego wewnętrznego brzucha człowieka, powstaje więcej warstw niż u ssaków.

W dalszym rozwoju rodowym nastąpiła więc redukcja i trzy warstwy mięśni klatki piersiowej zajmują w pierwotnym układzie inne położenie niż trzy warstwy mięśni brzucha. Najwyraźniej zaznacza się to w położeniu mięśni w stosunku do naczyń i nerwów. W klatce piersiowej przebiegają one częściowo między mm. międzyżebrowymi zewnętrznymi a wewnętrznymi, na brzuchu między m. skośnym wewnętrznym a poprzecznym. Na tej podstawie należy przyjąć, że m. skośny zewnętrzny brzucha częściowo odpowiada mm. międzyżebrowym zewnętrznym, m. skośny wewnętrzny brzucha odpowiada tylko mm. międzyżebrowym pośrednim, zaś m. poprzeczny brzucha odpowiada właściwym mm. międzyżebrowym wewnętrznym i m. poprzecznemu klatki piersiowej.

Jedyne miejsce, które me wykazuje podziału na poszczególne warstwy, to przednie mięśnie brzuchaukład mięśni prostych, który pierwotnie sięgał od miednicy do żuchwy, a wskutek rozwoju mostka został podzielony na dwie oddzielne części. Jedną stanowi m. prosty brzucha, drugą — mięśniówka przednia szyi. Drugim mięśniem należącym do układu mięśni prostych jest m. piramidowy. U człowieka jest to mięsień szczątkowy, który u torbaczy i stekowców osiąga najwyższy stopień rozwoju w związku z budową torby wylęgowej.

Podobne prace

Do góry