Ocena brak

Rozwój łopatki

Autor /julka Dodano /03.01.2012

Łopatka kostnieje z siedmiu lub większej liczby punktów: jednego dla trzonu, dwóch dla wyrostka kruczego, dwóch dla wyrostka barkowego, jednego dla brzegu przyśrodkowego i jednego dla kąta dolnego. Kostnienie trzonu rozpoczyna się mniej więcej w ósmym tygodniu życia płodowego i z tego punktu powstaje główna część kości wraz z grzebieniem (w trzecim miesiącu). U noworodka większa część kości jest już skostniała; w stanie chrzęstnym pozostają tylko: wydrążenie stawowe, wyrostki kruczy i barkowy, brzeg przyśrodkowy i kąt dolny. Od piętnastego do osiemnastego miesiąca po urodzeniu rozpoczyna się kostnienie części środkowej wyrostka kruczego, który z pozostałą kością łączy się mniej więcej w 15 roku. Między 14 a 20 rokiem kostnieją pozostałe części kości w szybkim po sobie następstwie. Podstawę wyrostka barkowego kształtuje przedłużenie grzebienia; dwa oddzielne punkty kostnienia wyrostka barkowego łączą się z sobą, a następnie z przedłużeniem grzebienia. Górna trzecia część wydrążenia stawowego kostnieje z oddzielnego ośrodka (os subcoracoideum), który zjawia się między 10 a 11 rokiem i łączy się z otoczeniem między 16 a 18 rokiem; poza tym płytka nasadowra występuje dla dolnej części wydrążenia stawowego. Również wierzchołek wyrostka kruczego ma często oddzielny punkt kostnienia. Te różne punkty nasadowe łączą się z kością mniej więcej w 25 roku życia.

Podobne prace

Do góry