Ocena brak

Rozwój kręgosłupa

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

U wszystkich kręgowców jako pierwotny składnik szkieletu osiowego występuje struna grzbietowa (chorda dorsalis). Składa się ona z wielkich pęcherzykowatych komórek spojonych osłonką włóknistą. U najniższych kręgowców, np. u krągłoustych (Cyclostomata), struna grzbietowa funkcjonuje przez całe życie jako jedyny narząd podpory ustroju, natomiast u wszystkich innych jest zastąpiona formą wyższą kośćca osiowego — kręgosłupem Kręgosłup powstaje z tkanki mezenchymatycznej otaczającej strunę grzbietową. W szeregu kręgowców mezenchyma ta coraz silniej się rozwija i stopniowo coraz bardziej przejmuje czynność struny grzbietowej, która staje się zbędna i zanika. U zarodków ssaków i człowieka struna grzbietowa jest słabo rozwinięta. Biegnie ona od końca ogonowego zarodka przez zawiązki trzonów kręgów i krążków międzykręgo-wych, kończąc się w obrębie kości klinowej czaszki. Począwszy od trzeciego miesiąca życia płodowego u człowieka zanika, a zachowują się tylko jej ślady w postaci części środkowych krążków międzykręgowych (jądra nnażdżyste) i więzadła wierzchołka zęba kręgu obrotowego.

Podobne prace

Do góry