Ocena brak

Rozwój kości udowej

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Kość udowa powstaje z pięciu punktów kostnienia. Ze wszystkich kości długich z wyjątkiem obojczyka kość udowa jest pierwszą, która wykazuje ślady kostnienia.

Rozpoczyna się ono pośrodku trzonu mniej więcej w siódmym tygodniu życia zarodka i szybko postępuje ku obu końcom, z tego punktu wytwarza się również szyjka kości udowej Drugi punkt kostnienia występuje w nasadzie dalszej w dziesiątym miesiącu życia płodowego, na krótko przed urodzeniem, z niego kształtują się oba kłykcie i nadkłykcie. Ma on znaczenie praktyczne, ponieważ punkt ten, wielkości mniej więcej ziarna grochu, jest oznaką dojrzałości noworodka. Pozostałe punkty występują po urodzeniu, mianowicie: trzeci punkt — w głowie kości — w końcu 1 roku życia (5—11 miesiąca), czwarty punkt w krętarzu większym od 2 do 6 roku, piąty punkt — w krętarzu mniejszym od 10 do 13 roku. Kolejność zrastania się nasad z trzonem jest na ogół odwrotna do kolejności występowania punktów kostnienia; łączą się one dopiero w okresie dojrzałości płciowej. Pierwszy zrasta się z trzonem krętarz mniejszy (15—20 rok życia), następnie krętarz większy (17—20 rok), później głowa (17—21 rok). Najpóźniej zrasta się nasada dalsza z trzonem (17—24 rok).

Podobne prace

Do góry