Ocena brak

Rozwój kości kończyny dolnej

Autor /aby Dodano /03.01.2012

Wszystkie kości kończyny dolnej kostnieją na podłożu chrzęstnym, przy czym kostnienie trzonów kości długich rozpoczyna się ochrzęstnie, innych składników — śródchrzęst-nie. Przekształcenie szkieletu chrzęstnego w szkielet kostny, tak samo jak na kończynie górnej, odbywa się w zasadzie w trzech różnych po sobie następujących okresach: kostnienie trzonów, kostnienie nasad i kostnienie wyrostków. Kostnienie rozpoczyna się najwcześniej w częściach szkieletu najbardziej czynnych i odwrotnie, mniejsze użytkowanie opóźnia proces kostnienia.

W pierwszym okresie kostnieją trzony kości długich i trzony trzech odcinków kości miednicznej. Zjawisko to rozpoczyna się począwszy od siódmego tygodnia życia płodowego w trzonie kości udowej, a najpóźniej w piątym miesiącu życia płodowego w trzonie kości łonowej. Ze wszystkich kości długich z wyjątkiem obojczyka kość udowa jest pierwsza, w której rozpoczyna się proces kostnienia. W drugim okresie występują punkty kostnienia w nasadach kości długich. Okres ten rozpoczyna się od urodzenia i trwa do 3—6 roku życia. W trzecim okresie występują dodatkowe punkty kostnienia wyrostków, które modelują kość, nadając jej ostateczny wygląd. Na ogół ten okres występuje w drugim dziesiątku lat.

Typową cechą donoszonego noworodka jest skostnienie trzonów kości długich. Z kości krótkich punkty kostnienia mają: kość skokowa, piętowa i często kość sześcienna. Punkty kostne w nasadach występują u noworodka tylko w dalszym końcu kości udowej, a nieraz również w końcu bliższym kości piszczelowej.

Podobne prace

Do góry