Ocena brak

Rozwój kości klinowej

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Kość klinowa powstaje z siedmiu parzystych punktów kostnienia, przeważnie na podłożu chrzęstnym, w nieznacznej części na podłożu łącznotkanko-wym. W ósmym tygodniu życia płodowego powstaje: 1) punkt kostnienia między otw< rem okrągłym a owalnym dla skrzydła większego (alisphenoidale) i blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego; w dziewiątym tygodniu powstaje 2) punkt na brzegu bocznym kanału wzrokowego dla skrzydła mniejszego (orbitosphenoidale). Trzon kostnieje z dwóch par punktów położonych jedna za drugą; 3) para tylna tworzy tzw. basispheno-idale i powstaje w trzecim miesiącu na dnie siodła tureckiego; 4) para przednia tworzy tzw. presphenoidale i występuje nieco później. Bocznie od basisphenoidale powstaje w. tym samym czasie mały 5) punkt kostnienia dla języczka klinowego i części sąsiedniej bruzdy tętnicy szyjnej, który wkrótce ziewa się z basisphenoidale. Punkty kostnienia basisphenoidale łączą się z sobą w czwartym miesiącu. W tym samym czasie zrasta się obustronnie punkt kostnienia skrzydła mniejszego z presphenoidale, natomiast oba punkty presphenoidale łączą się z sobą, jak również z punktami kostnienia basisphenoidale dopiero w ósmym miesiącu.

Pomiędzy basi- i presphenoidale czasami bywa zachowany pionowy kanał lub jego pozostałości (canalis craniopharynges), który prowadzi z dołu przysadki na powierzchnię dolną trzonu kości klinowej. Zawiera on we wczesnym życiu płodowym ekto-dermalny zachyłek przysadki, odszczepiony od pierwotnej jamy ustnej. Blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzydłowatego otrzymuje 6) odrębny punkt kostnienia w drugim miesiącu (kość skrzydłowata, os pterygoideum) i w czwartym miesiącu zlewa się z punktem skrzydła większego. Ten punkt kostnienia blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego powstaje na podłożu łącznotkankowym. jak również mały odrębny 7) punkt kostnienia u wierzchołka skrzydła większego; wszystkie pozostałe punkty powstają na podłożu chrzęstnym. U noworodka kość składa się z trzech części: prawej i lewej, utworzonych ze skrzydła większego i z całego wyrostka skrzydłowatego, oraz z części środkowej, powstałej z pozostałych, złączonych już z sobą punktów kostnienia; te trzy części, połączone warstwą chrzęstną, zrastają się w 1 roku życia. Małżowiny klinowe powstają z czaszki pierwotnej z kilku punktów kostnienia począwszy od piątego miesiąca życia płodowego. Zatoki klinowe u noworodka są wielkości główki szpilki, począwszy od 4 roku rozwijają się silniej, od 9 roku rozprzestrzeniają się w całvm trzonie kości klinowej.

Podobne prace

Do góry