Ocena brak

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - TUE – 1992

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

Poszerzenie obszaru działania EWG i zmiana nazwy na WE. Postanowienia dotyczące Unii Gospodarczej i Pieniężnej (UGiP).  Przewidziano, że działania państw członkowskich i WE na rzecz UGiP obejmą realizowanie polityki gospodarczej, opartej na ścisłej koordynacji polityk państw członkowskich na rynku wewnętrznym i określeniu wspólnych celów oraz prowadzonej zgodnie z zasadą gospodarki wolnorynkowej  i wolnej konkurencji. Działania te to:

- Nieodwołalne ustalenie kursów walut, które zmierzać ma do wprowadzenia wspólnej waluty,

- Określenie i prowadzenie jednolitej polityki pieniężnej oraz polityki kursów walutowych celem utrzymania stabilności cen oraz wspieraniu generalne polityki gospodarczej UE.

Do góry