Ocena brak

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWG – 1957

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

 • popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie, stałej i zrównoważonej eskpansji, większej stabilizacji, przyśpieszonego wzrostu poziomu życia i bliższych stosunków między członkami EWG poprzez ustanowienie wolnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych państw członkowskich poprzez:

  • Zniesienie ceł,

  • Zniesiesie ograniczeń ilościowych i środków o podobnych skutkach w obrocie między państwami członkowskimi,

  • Ustanowienie wspólnej taryfy celnej

  • Ustanowienie wspólnej polityki handlowej w stosunku z państwami trzecimi

  • Zniesienie przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału

  • Ustanowienie wspólnej polityki w dziedzinie transportu i rolnictwa

  • Utworzenie systemu niezakłóconej konkurencji,

  • Stosowanie procedur umożliwiających koordynowanie polityk gospodarczych państw członkowskich,

  • Zapobieganie zachwianiu równowagi w bilansach płatniczych,

  • Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich,

  • Utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego i EBI

  • Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich.

   • Pierwotny tekst Traktatu powołującego EWG posługiwał się wyłącznie terminem „wolny rynek”, który miał być ustanowiony w ciągu 12-letniego okresu przejściowego (01.01.1958-31.12.1969). Traktat nie definiował pojęcia „wolny rynek”, natomiat orzecznictwo ETS stwierdza, iż w ramach wspólnego rynku powinny być usunięte wszelkie przeszkody w handlu wewnątrzwspólnotowym, tak aby poszczególne rynki krajowe stopić w jeden rzeczywisty rynek wewnętrzny.

Do góry