Ocena brak

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - Etapy tworzenia UGiP

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

I – do końca 1993 roku – zakończył proces tworzenia wspólnego rynku oraz wiązał się ze zniesieniem ostatnich przeszkód w swobodnym przepływie kapitału;

II – 01.01.1994 – 31.12.1998 – wiązał się powstaniem infrastruktury instytucjonalnej UGiP, sformułowaniem ram prawnych jednolitej polityki pieniężnej oraz podjęciem przez Radę decyzji kwalifikującej poszczególne państwaUE do trzeciego etapu;

III – od 01.01.1999 – przyjęcie przez państwa członkowskie zakwalifikowane  do tego etapu  jednolitej walutu Euro (Jewro) oraz zaprowadzenie wspólnej polityki pieniężnej i walutowej. W początkowym okresie (01.01.99 – 31.12.01) euro funkcjonowało w obrocie bezgotówkowym , ale od 01.01.2002 do najpóźniej 30.06.2002  przeszła w fazę paralelizmu walutowego, by następnie stać się jedyną obowiązującą walutą w krajach zakwalifikowanych do trzeciego etapu.

Podobne prace

Do góry