Ocena brak

Rozwój i jego niepowodzenie w interpretacji C. Rogersa (kongruencja jako podstawa prawidłowości rozwoju)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Zrozumieć rozwój osobowości, to zrozumieć, że każdy z nas ma tendencje do realizacji siebie. Jeżeli nie otrzymuję szacunku od innych ludzi, następuje blokada rozwoju.

Każdy z nas ma stałe dążenie do rozwoju. Rogers twierdzi, że tendencja rozwojowa może przejawiać się jedynie wtedy, kiedy jednostka jasno spostrzega wybory stojące przed nią i nadaje im właściwą formę symboliczną. Jeśli osoba jest zdolna odróżniać zachowania o charakterze rozwojowym od zachowań regresywnych to zwykle wybiera rozwój, a nie regres. Jakie są warunki, aby człowiek rozwijał się w kierunku harmonijnym? Wg Rogersa istnieją 2 takie potrzeby: potrzeba uznania ze strony innych i potrzeba szacunku do siebie. Potrzeby te są bardzo silnie ze sobą związane. Im większe uznanie posiadam od innych tym większy szacunek mam dla siebie i w rezultacie następuje harmonijny rozwój.

Podstawą prawidłowego rozwoju jest kongruencja. Jest to zbieżność, która następuje, gdy pomiędzy organizmem (siedliskiem doświadczeń symbolizowanych) a self-em (centrum doświadczeń) występuje zbieżność w linii realizacji . Wtedy następuje harmonia. Linie realizacji self i linie realizacji organizmu są zbieżne jako tego siedliska doświadczeń.

Podobne prace

Do góry