Ocena brak

ROZWÓJ GRUCZOŁU TARCZOWEGO

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Gruczoł tarczowy należy do tych narządów, których rozwój rozpoczyna się sto sunkowo wcześnie; już w połowie 4 tygodnia życia zarodka zaznacza się on jako po-środkow c wpuklenie nabłonka dna jamy ustnej między 1 i 2 łukiem skrzelowym. Wpukle-nie to, późniejszy otwór ślepy języka (foramen caecum linguae), leży ku tyłowi od błony gardłowej, powstaje więc w obrębie entodermy. Entodermalny nabłonek wyściełający dno tego otworu wrasta w głąb zawiązka języka i dalej w obręb szyi, tworząc przewód tarczowo-języ kowy . Przewód ten rozkrzewia się u swego końca i wytwarza gruczoł tarczowy.

Przewód tarczowo-językowy wcześnie utraca swe światło oraz połączenie z jamą ustną. W połowie drugiego miesiąca życia zarodka ulega on uwstecznieniu i rozpada się na poszczególne części, które następnie przeważnie zanikają. Jeżeli czasem zachowują się one, wtedy mogą z nich powstawać gruczoły tarczowe dodatkowe. Tylko końcowy odcinek przewodu zachowuje się, bardzo często przekształcając się w płat piramidowy. Zawiązek gruczołu powstaje z początku w pobliżu płaszczyzny pośrodkowej w postaci układu okienkowatych cienkich płytek łączących się z sobą; płytki te pączkują następnie w obie strony i wytwarzają płaty boczne. Część pośrodkowa zawiązka jest powstrzymana w rozwoju i z niej powstaje węziną gruczołu. W końcu drugiego miesiąca życia zarodka w rozrastającym utkaniu nabłonkowym tarczycy pojawiają się pierwsze jamki, w których już w 3 miesiącu gromadzi się wydzielina, koloid tarczycy zawierający jej hormon. W 4 miesiącu tkanka łączna wrasta w gruczoł i dzieli go na drobne wypełniające się koloidem pęcherzyki, przy czym ustala się budowa pęcherzykowa tarczycy.

Pozostałości przewodu tarczowo-językowego u dorosłego zdarzają się często Stale zaznacza się jego ujście jako otwór ślepy języka. Czasem zachowany jest bliższy odcinek prowadzący od otworu ślepego prawie do kości gnykowej, jako tzw. przewód językowy . Końcowy odcinek przewodu, jak już wspomniano, przekształca się w płat piramidowy. Natomiast do największych rzadkości należy zachowanie się przewodu tarczowo-językowego w całej jego długości.

Podobne prace

Do góry