Ocena brak

ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚWIATA W KOŃCU XIX WIEKU

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

1. Moim zdaniem szczególne znaczenie dla rozwoju różnych dziedzin kultury miała żarówka, jak i kamera.

Gdy Thomas Edison w 1879 roku wynalazł szklaną bańkę, która w połączeniu z prądem zaczynała świecić, nastąpiła wielka rewolucja w dziedzinie kultury, jak i gospodarki. Teraz wieczorne spotkania na wyższym poziomie odbywały się nie przy świecach, lecz przy dających dwa razy lepsze światło elektrycznych żarówkach. Natomiast w fabrykach teraz łatwiej było pracować do późniejszych godzin i nie ryzykować zachlapaniem woskiem ważnych dokumentów.

W momencie, gdy bracia Lumiére opatentowali aparat do wykonywania i wyświetlania zdjęć ruchomych, czyli filmu, światowy rynek znowu został zrewolucjonizowany i powstał przemysł filmowy. Zaczęto kręcić reportaże, wywiady, filmy krótkometrażowe, aż doszło do nakręcenia większych i bardziej znanych dzieł.

2. Największy rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku, pod względem wydobycia węgla i produkcji surówki żelaza, przeżywały Anglia, Niemcy i Stany Zjednoczone.

3. Najszybciej na świecie rozwijała się komunikacja oraz wydobywanie surowców, takich jak węgiel i żelazo.

Poprzez rozwój komunikacji ruszyła wymiana gospodarcza pomiędzy poszczególnymi krajami i częściami świata. Ludzkość wkroczyła w erę gospodarki światowej.

Przemysł przetwarzał różne surowce, ale głównie węgiel i żelazo. Rosło ich wydobycie. Stały się one podstawą nowoczesnego przemysłu. Dla wielkich zakładów niezbędny stał się węgiel, wykorzystywany także w coraz większym stopniu w kolejnictwie, do ogrzewania osiedli mieszkaniowych i w przemyśle chemicznym. Małe zakłady, pracujące w oparciu głównie o drewno i wodę, zostały natomiast zastąpione hutami i fabrykami. Szybko rozwijał się przemysł górniczy i hutniczy.

4. W latach 1867 -1868 w Japonii dokonały się duże zmiany. Reformy te przeprowadził cesarz Mitsuhito. Okres ten został nazwany Meidżi - oświecone panowanie lub absolutyzm oświecony. Zmiany te miały służyć częściowej europeizacji Japonii. Został zlikwidowany feudalny system lenny i został wprowadzony nowożytny absolutyzm. Skarb państwa przejął prawie 90% dochodów wielkich właścicieli ziemskich. Pieniądze te zostały przeznaczone na unowocześnienie gospodarki, zastosowanie światowych osiągnięć technicznych oraz na kształcenie japońskich specjalistów w nowoczesnych krajach świata. Cesarz przeprowadził także reformę rolną. Zniesiono powinności feudalne oraz nadano chłopom na własność niewielkie działki ziemi. Zapoczątkowało to rozwój rolnictwa.

Wszystkie te zmiany spowodowały, że Japonia stała się potęgą gospodarczą świata.

Podobne prace

Do góry