Ocena brak

Rozwój elektryczności

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Najwcześniejsze lampy elektryczne skonstru­owane zostały przez sir Humphreya Davy'ego w 1809 r. Były to węglowe lampy łukowe. Dwa pręty z węgla drzewnego przymocowane były do końcówek ogromnych baterii. Gdy stykano je ra­zem zaczynały świecić rozżarzone do białości w punkcie zetknięcia. Gdy rozsuwano je na odle­głość około 10 cm, powstawał łuk białego, inten­sywnego światła.
Lecz dopiero w 1831 r., wraz ze skonstruowa­niem generatorów, węglowe lampy łukowe stały się praktycznym źródłem światła. W latach 50. XIX w. elektrycznych lamp łukowych zaczęto używać do czasowego oświetlania ulic w Londy­nie, Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku, a w 1862 r. pierwsza lampa łukowa na stałe została zainstalo­wana w latarni morskiej w Dungeness.

Podobne prace

Do góry