Ocena brak

Rozwój dziecka w rodzinie adopcyjnej

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Rodzina jest tym środowiskiem, które przez swoją specyfikę, intymność, bezpośredniość tworzy warunki dla rozwoju i wychowania. Jest miejscem pierwszych kontaktów międzyludzkich, pierwszych więzi psychicznych dziecka z rodzicami, rodzeństwem” (Danilewicz).

Na początku pobytu dziecka w rodzinie rodzice podejmują zadania kompensujące braki emocjonalne dziecka jak również braki organizmu oraz profilaktykę, czyli ochronę przed zagrożeniem dalszego rozwoju. Często dzieci te mają trudności w kształtowaniu się zachowań społecznie pożądanych. Dziecko, które nie czuje się kochane, akceptowane odczuwa bardzo często brak bezpieczeństwa a w konsekwencji brak przynależności.

Utrata rodziny biologicznej powoduje zatem trwałe zmiany w życiu dziecka tzn.

Podstawowe elementy sieroctwa to: „brak opieki i oddziaływań wychowawczych ze strony żyjących rodziców, w stosunku do swojego dziecka oraz fakt długotrwałego pobytu dziecka w środowisku innym niż dom jego rodziców, połączony z brakiem kontaktów lub kontaktem niewystarczającym pomiędzy dzieckiem a rodzicami” (Szymborska).

  • problemy rozwojowe (zaniedbanie jakiegoś etapu z życia dziecka)

Trzeba jak najszybciej kompensować braki zdrowia psychicznego, ponieważ w późniejszych latach mogą one być niemożliwe do usunięcia.

I jest zraniony mały człowiek. Nie starcza nam wyobraźni, by pojąć, jak bardzo zraniony, bo przeżył porzucenie zagrażające jego egzystencji. Bez względu na to, czy jest starszy, czy bardzo malutki, to doświadczenie nosi w sobie. Nie wiadomo, w jaki sposób będzie to rzutować na jego życie. Czy sobie z tym poradzimy? Jak długo trzeba będzie czekać na jego spokojny sen?

Rodziny adopcyjne:

  • zabezpieczają materialnie dziecko

  • wspierają rozwój społeczny dziecka, na który w tym początkowym okresie składa się wzajemne zaakceptowanie rodziców i dziecka, usytuowanie w nowej sytuacji rodzinnej w odniesieniu do rodziny dalszej, znajomych, jak również zmiana środowiska zamieszkania, otoczenia.

Podobne prace

Do góry