Ocena brak

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Wypowiedzenie umowy o pr. (tzw. zwykle) należy do najczęściej spotykanych w praktyce sposobów rozw. stos. pracy. Jest ono jednostronnym oświadczeniem woli powodującym rozwiązanie umowy o prace z upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma znaczenia dla

skuteczności tej formy zgoda pracownika lub pracodawcy. Wypowiedzeniu podlegają umowy zawarte na okres próbny i na czas nieokreślony za wyjątkiem umowy na czas określony - zawartej na okres < niż 6 m-cy lub = bądź < niż 6 mocy - warunkiem jest jednak brak klauzuli umownej dopuszczającej wypowiedzenie tej umowy.

Podobne prace

Do góry