Ocena brak

Rozwiązanie stos. pracy bez wypowiedzenia

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Potocznie nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym lub tez natychmiastowym w trybie ustaw.

Pracodawca może zwolnic w ten sposób pracow. w przypadku:

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

- popełnienia przez pracownika przestępstwa, przestępstwo uzasadnia zwolnienie tylko, gdy zostało popełnione w czasie trwania stos. pracy i jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadu. Przewinienia nie są dokładnie określone. To pracodawca samodzielnie ocenia tzw. naruszenia pracownicze. To czy ma racje, podlega kontroli związków zawodowych działających w zakładzie, na zadanie pracownika. Pracodawca nie może jednak zwolnic dyscyplinarnie pracownika, jeśli upłynął m-c od momentu, gdy dowiedział się o okolicznościach uzasadniających takie zwolnienie.

Podobne prace

Do góry