Ocena brak

Rozwiązanie spółki z o.o.

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

  • przewidziane w samej umowie spółki ( np. gdy zawarta na czas określony lub dla osiągnięcia celu gospodarczego )

  • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki ( stwierdzone protokołem notarialnym tak, jak umowa spółki ) podobnie w przeniesieniu spółki za granicę

  • ogłoszenie upadłości spółki

  • wyrok sądu o rozwiązaniu spółki

  • i inne

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji ( obligatoryjne ) W czasie likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną. Firma spółki jest ta sama tylko z dodatkiem "w likwidacji"

LIKWIDATOR:

  • członkowie zarządu ( zarządzenie, ustawa k.h. ), chyba, że umowa spółki bądź uchwała wspólników wskazuje inne osoby.

  • gdy sąd orzeka o rozwiązaniu spółki może ustanowić likwidatorów ( sądowych )

PROCEDURA LIKWIDACJI:

  • zakończenie bieżących interesów spółki ( bilans likwidacji, spłata zobowiązań itp. )

  • w czasie likwidacji prokura wygasa, a nowa nie może być ustanowiona.

  • Z momentem zakończenia likwidacji zgłaszają do rejestru handlowego i z wykreśleniem z rejestracji ustaje osobowość prawna.

Podobne prace

Do góry