Ocena brak

Rozwiązanie spółki komandytowo - akcyjnej

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

  • spółka podlega rozwiązaniu jeżeli zajdzie wydarzenie, które w myśl art.112 k.h. stanowi przyczynę rozwiązania spółki (wyjątek: śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, choć wspólnicy mogą w umowie postanowić, że śmierć komandytariusz powoduje rozwiązanie spółki).

  • spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce do wykonywania jego praw jedną osobę. Czynności dokonane, przed takim wskazaniem, są dla komandytariusza wiążące.

  • podział między spadkobierców udziału komandytariusza będzie skuteczny wobec spółki, jedynie wówczas, gdy zgodę na to wyrażą pozostali wspólnicy

  • jeżeli w spółce pozostają sami komandytariusze

  • rozwiązanie spółki staje się w pełni skuteczne z chwilą wykreślenia z rejestru handlowego.

  • gdy jest podział udziału zmarłego komandytariusza między spadkobierców (w formie aktu notarialnego), to każdy z nich staje się samodzielnym pełnomocnym komandytariuszem.

Podobne prace

Do góry