Ocena brak

Rozwiązanie spółki jawnej powoduje

Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011

Rozwiązanie spółki jawnej może nastąpić z przyczyn:

  • Przyczyny przewidziane w umowie spółki
  • Rozwiązanie w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników 
  • Ogłoszenie upadłości spółki 
  • Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości 
  • Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela 
  • Prawomocne orzeczeni sądu

Jeżeli umowa spółki tak stanowi że w przypadku śmierci wspólnika prawa jakie miał wspólnik przysługują wszystkim spadkobiercą, zobowiązani są oni wówczas do wskazania jednej osoby, która w ich imieniu będzie wykonywała te prawa .

Podobne prace

Do góry