Ocena brak

Rozwiązania szczegółowe sądownictwa administracyjnego

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Były sądy administracyjne:

- powszechne- rozstrzygały wszystkie sprawy karne i cywilne

-szczególne-rozpatrywały określone kategorie spraw

-sądy powszechne -sądy szczególne

*sądy grodzkie

*sądy wojskowe

*sądy okręgowe

*sądy pracy

*sądy apelacyjne

*sądy wyznaniowe

*Sąd Najwyższy

*Trybunał Kompetencyjny

*Najwyższy Trybunał Administracyjny

Sądy administracyjne opierały się na tzw. Klauzuli kompetencyjnej albo na zasadzie tzw. Klauzuli generalnej.

Klauzula kompetencyjna- sądy administr. rozpatrywały tylko te sprawy których rodzaje zostały wyrażnie wskazane w przepisach prawa.

Klauzula generalna-sądy administr. rozpatrywały zasadniczo we wszystkich przypadkach naruszenia prawa przez organy administracji, o ile ucierpiał na tym obywatel.

Sądy administracyjne miały prawo kasacji-uchylania sprzecznych z prawem decyzji organów administracji albo także prawo wydawania nowych, zgodnych z prawem decyzji, co wymagało rewizji(przeprowadzania postępowania dowodowego). Sądownictwo administracyjne organizowano w rożny sposób:

Austria – sądownictwo jednoinstancyjne

Francja- sądownictwo dwuinstancyjne

Prusy- sądownictwo trójinstancyjne

Podobne prace

Do góry